Úvod

Spoločnosť KONSTRUKT STEEL, s.r.o. sa zaoberá vypracovaním projektovej dokumentácie stavieb. Naše služby sú zamerané na vyhotovenie komplexnej stavebnej projektovej dokumentácie so všetkými náležitosťami, takže sú pripravené na odsúhlasenie a vydanie stavebného

povolenia, či územného rozhodnutia. Okrem komplexných služieb ponúkame aj vypracovanie riešenia čiastkových oblastí projektovej dokumentácie. Zabezpečíme vybavenie všetkých potrebných povolení pre začatie stavby a komunikáciu s príslušnými úradmi.

Stavebná projekcia