Kategórie

Novinky

Sixadmin

Stavebná projekcia

Realizačný projekt - Statika

Stavebná projekciaRieši nosné konštrukcie objektu v rozsahu potrebnom pre realizáciu stavby.

Projektová dokumentácia:

 • Technická správa,
 • Statický výpočet (Hlavná statika), 
 • Výkaz materiálu,
 • Výkresy:
  • Výkopy a základy,
  • Výkres tvaru a výstuže železobetónových konštrukcií,
  • Výkres drevených konštrukcií,
  • Výkres oceľových konštrukcií.