Zdravotná technika

Stavebná projekciaProjekt rieši zdravotechnické inštalácie objektu v rozsahu pre projekt pre stavebné povolenie. Vypracujeme riešenie pre zásobovanie objektu vodou – návrh vodovodnej prípojky, vnútorný rozvod vody, spôsob prípravy teplej vody.

Zároveň navrhujeme riešenia pre odkanalizovanie objektu – návrh kanalizačnej prípojky / návrh žumpy, návrh vnútornej kanalizácie, dažďovú kanalizáciu.

Projektová dokumentácia:

  • Technická správa
  • Výkresy:
    • Situácia,
    • Vnútorný vodovod,
    • Vodomerná šachta,
    • Vnútorná kanalizácia, žumpa.    

 

Návrat späť