Vykurovanie

Stavebná projekciaProjekt rieši vykurovanie daného objektu v rozsahu pre projekt pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje výpočet tepelných strát objektu, návrh zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo, solárna technika) spôsob vykurovania (vykurovacie telesa, podlahové vykurovanie).

Projektová dokumentácia:

  • Technická správa
  • Výkresy:
    • Výkresy vykurovaných podlaží,
    • Schéma systému vykurovania a prípravy teplej vody.

 

Návrat späť