Statika

Rieši nosné konštrukcie objektu v rozsahu pre projekt pre stavebné povolenie.

Projektová dokumentácia:

 • Stavebná projekciaTechnická správa,
 • Výkaz materiálu,
 • Statický posudok stavby (v prípade nutnosti spodrobnené statické výpočty).
 • Výkresy:
  • Výkopy a základy,
  • Výkres tvaru a výstuže železobetónových konštrukcií,
  • Výkres drevených konštrukcií,
  • Výkres oceľových konštrukcií.

 

Návrat späť