Elektroinštalácie

Stavebná projekciaProjekt rieši pripojenie objektu pomocou prípojky nízkeho napätia a vnútornú elektroinštaláciu svetelných a zásuvkových obvodov v rozsahu pre projekt pre stavebné povolenie.

Projektová dokumentácia:

 • Technická správa
 • Výkresy:
  • Situácia prípojky,
  • Schéma rozvádzača,
  • Uzemnenie nulového vodiča,
  • Svetelná inštalácia,
  • Zásuvková inštalácia,
  • Schéma rozvádzača objektu,
  • Ekvipotenciálna svorkovnica objektu,
  • Brezkozvod a uzemnenie objektu.

 

Návrat späť