Architektonické a stavebné riešenie

Architektonické riešenie

Rieši urbanistické, architektonické a dispozičné riešenie objektu.

Projektová dokumentácia:

 • Technická správa
 • Výkresy:
  • Situácia stavby,
  • Pôdorysy podlaží,
  • Rezy objektom,
  • Pohľady.
 • 3D model (vizualizácia).

 

Stavebná projekcia

 

Stavebná časť

Projekt rieši konštrukčnú časť objektu v rozsahu pre projekt pre stavebné povolenie. V projekte sú zahrnuté návrhy založenia objektu aj skladby jednotlivých stavebných konštrukcií.

Projektová dokumentácia:

 • Technická správa
 • Výkresy:
  • Situácia,
  • Výkres základov,
  • Pôdorysy podlaží,
  • Rezy objektom,
  • Výkres strechy, 
  • Pohľady.

 

Návrat späť