Kategórie

Novinky

Sixadmin

Stavebná projekcia

Energetická certifikácia

Stavebná projekciaEnergetická certifikácia je postup spracovania osvedčenia o energetickej hospodárnosti budov a energetického certifikátu budovy.

Energetický certifikát budovy je dokument, ktorý obsahuje hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy na základe zatriedenia budovy do energetickej triedy. Z vyhotovených energetických certifikátov je možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť.


Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje:

 • na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008,
 • na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008,
 • na budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
 • na budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,
 • pri dokončení novej budovy, alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

 

Energetická certifikácia budov vrátane systémov techniky prostredia, ktoré sa v týchto budovách nachádzajú (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie, chladenie, osvetlenie a ich kombinácií) sa týka len vybraných typov budov. Ide o tieto typy budov:

 • rodinné domy,
 • bytové domy,
 • administratívne budovy,
 • budovy škôl a školských zariadení,
 • budovy nemocníc,
 • budovy hotelov a reštaurácií,
 • športové haly a iné budovy určené na šport,
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.

 

V prípade rodinných domov a bytových domov, výpočet energetickej hospodárnosti nezohľadňuje vplyv osvetlenia a klimatizácie.

Platnosť: 10 rokov od dátumu vyhotovenia, resp. do vykonanania významnej obnovy objektu, ktorá má vplyv na jeho energetickú hospodárnosť.