Kategórie

Novinky

Sixadmin

Stavebná projekcia

Služby

Ponúkame komplexné riešenia projekcie stavby:

 • Ohlásenie drobnej stavby
 • Projekt pre územné rozhodnutie
 • Projekt pre ohlásenie jednoduchej stavby
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Realizačný projekt - Statika
 • Výrobné výkresy oceľových konštrukcíí
 • Energetická certifikácia

 

Zároveň však ponúkame aj riešenia pre čiastkové oblasti projektovej dokumentácie:

 • Architektonické a stavebné riešenie
 • Statika
 • Zdravotná technika
 • Vykurovanie
 • Elektroinštalácie
 • Plynofikácia