Novinky

Plastové nádrže, šachty a bazény

Stavebná projekciaSpoločnosť EBAMA ponúka kvalitné, cenovo dostupné a certifikované plastové nádrže žumpy, prečerpávacie stanice (tlaková kanalizácia), vodomerné šachty, čistiarne odpadových vôd a bazény.

Produkty sú vyrábané z materiálov a výrobkov najvyššej kvality. Všetky produkty sú testované pod prísnym dohľadom. Kvalitu produktov testujú technické skúšobné ústavy v Slovenskej aj Českej republike, ktoré certifikovali produkty a vystavili technické osvedčenia.