Novinky

Finančný príspevok "Zelená domácnostiam"

Stavebná projekciaVďaka  projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam budú môcť rodinné a bytové domy získať finančný príspevok. Finančný príspevok sa týka inštalácii malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

 

Akých zariadení sa podpora týka?

-zariadenia na výrobu elektrickej energie s výkonom do 10 kW

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny

 

-zariadenia na výrobu tepla pokrývajúce potrebu energie v rodinnom/bytovom dome

  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

 

Kto môže žiadať o príspevok?

Fyzické osoby, ktoré sú:

  • vlastníkmi rodinného domu
  • bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu
  • podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny podielov

 

Detailné informácie o všetkých podmienkach získania podpory nájdete na: www.zelenadomacnostiam.sk